TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Dullahan - kỵ sĩ không đầu

Kỵ sĩ không đầu (hay kỵ sĩ bóng đêm), là hiện thân của bóng đêm, một trong những bóng ma đáng sợ nhất trong thần thoại Celtic. Hắn ta chỉ xuất hiện lúc Mặt trời khuất bóng...

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan