TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bóng ma Hantu Cika

Hantu Cika hay Hantu Kembung cũng là những hồn ma có liên quan đến bệnh tật. Chúng có thể gây ra cơn đau bụng hoặc đau đầu dữ dội cho nạn nhân.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan