TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bông thủy tiên

Ở Bắc phần Việt Nam, Thủy Tiên là một thứ bông quý, nở vào dịp Tết. Nó giống như củ hành tây. Đó là tặng vật của thần thánh ban cho loài người.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan