TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện tình Poseidon và nàng Amymone

Trước khi 49 người con gái của Danaos phải chịu hình phạt dưới địa ngục vì tội giết chồng. Ở đây, lại có một câu chuyện kể thêm về một trong 49 người con gái đó, nàng Amymone, trước khi đêm thảm sát xảy ra.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan