TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ma gây mù mắt Hantu Buta

Hantu Buta là hồn ma gây mù và mắc bệnh nan y cho nạn nhân của nó. Hantu Buta hay bóng ma mù xuất hiện dưới hình dạng một ông già gầy gò với đôi mắt lồi lớn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan