TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ Thần Tefnut & Thần Shu

Một lần Ra khạc nhổ và nước dãi thần khạc ra tạo nên nữ thần Tefnut, còn luồng hơi đã đẩy nước dãi ra thì tạo nên thần Shu. Những sản phẩm từ cái miệng mới của thần, đôi lá phổi mới của thần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan