TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Giai thoại về Ma Trinh Cho-nyo-Gwishin sứ Kim Chi

Hồn ma trinh nữ có rất nhiều câu chuyện phố biến ở mọi nơi trên thế giới. Ở Hàn Quốc, loại ma này được gọi là Cho-nyo-Gwishin.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan