TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tai hại của sân hận

Thuở xưa, tại thành Ba La Nại dưới quyền thống trị của Ðức Vua Ki Ta Va Sa, Ngài là một minh quân, thương yêu dân chúng như con ruột của mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan