TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Kéo cày trả nợ

Ở cho có nghĩa, có nhân,
Cây đức lắm chồi, người đức lắm con.
Ba vuông sánh với bảy tròn,
Đời cha nhân đức, đời con sang giàu

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan