TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông Tăng Chủ nuôi cọp bạch

Ông Tăng Chủ, tên thật là Bùi Đình Thân, không biết năm sinh năm mất, chỉ biết ông sống nửa cuối thế kỷ 19. Tuy có tên thật, nhưng từ khi ông làm đệ tử Đoàn Minh Huyên

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan