TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngọc Quạ hay chuyện giả chết bắt quạ

Ngày xưa, có một người đi ở đợ, thường hay cờ bạc thành ra nợ nần như chúa chổm. Một hôm, nó dắt trâu đi cày, bị chủ nợ đến bắt mất trâu đi. Nó không dám về nhà sợ chủ đánh, buồn rầu nằm trên bờ ruộng giả chết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan