TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Set (Seth) ghen tức - ác thần ghen tức

Nữ thần Aset, chắt của Ra, đẹp xinh mọi nhẽ. Mọi người tự nhiên đều bị quấn hút theo nàng. Nàng lắng nghe những mối lo, niềm hi vọng, ước mơ của mọi người, từ những người giàu nhất đến kẻ nô lệ. Nàng lắng nghe những người bị lăng mạ và cả những kẻ lăng mạ họ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan