TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần mưa

Thần Mưa là vị thần hình rồng, thường bay xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan