TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần đất và sức mạnh Sarutahiko

Sarutahiko Ookami là vị thần sức mạnh và bảo trợ cho các môn võ thuật, ví dụ như môn võ Akido của Nhật Bản.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan