TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Voi tập trận

Thuở xưa, con voi đóng vai trò quan trọng về mặt quân sự. Chúng ta có thể ví một con voi là một chiếc xe thiết giáp, xông tới phá tan hàng ngũ địch quân. Sức voi rất mạnh, vòi voi quấn vào một người to lớn, đập xuống đất quá dễ dàng. Gặp những chướng ngại vật, voi dùng vòi mà nhổ lên, sức mạnh bằng đôi ba chục người.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan