TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược

Trương Quả Lão, còn có tên là Trương Quả, hay gọi là Trương lão, là một trong tám vị Tiên (Bát Tiên) trong Đạo gia.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan