TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con chó đeo khúc gậy

Chó giở trò vồ gà. Ngời chủ bèn buộc một khúc gậy lên cổ nó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan