TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần chiến thắng Victoria

Tên của nữ thần đã mang nghĩa là "chiến thắng", nàng là nữ thần của chiến thắng, đại diện cho sự thắng lợi. Victoria được đồng điệu với Nike của thần thoại Hy Lạp, nên nàng cũng có anh chị em là Bia, Zelus, Kratos và là con của Pallas và Styx.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan