TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần diệt vong Moros

Moros là vị thần của sự diệt vong trong thần thoại Hy Lạp. Ông ta là con của Erebus và Nyx nữ thần nguyên thủy của màn đêm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan