TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hùng Vương thứ XIX hay Hùng Kính Vưong

Hùng Kính Vương được cho là con của Hùng Duệ Vương. Sau khi được vua cha nhường ngôi, ông đã lên làm vua nhưng chỉ trị vì được 6 tháng thì mất. Hùng Duệ Vương lại tiếp tục làm vua.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan