TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vong Xuyên dòng sông của sự quên lãng

Vong Xuyên là dòng sông của sự quên lãng, chính là nơi giao thoa giữa dương gian và âm ty. Nếu hồn người đã bước đến bờ bên kia của sông có nghĩa là đã qua đến Trung giới, lúc này không phải là sống cũng chẳng phải chết.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan