TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Gã khổng lồ lửa Surtr

Surtr là gã khổng lồ lửa cai trị hỏa giới Muspelheim nằm ở xa tít tận phương Nam. Surtr vừa cai trị, vừa bảo vệ Muspelheim. Vợ hắn là nữ khổng lồ Sinmara, người canh giữ thanh gươm lửa Lævateinn thần thánh của hắn. Dưới quyền hắn là những đứa con của Muspelheim - dòng tộc khổng lồ lửa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan