TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nàng Vọng Phu

Khi ngưòi đang hái hoa lòng say mê lạc thú, niềm vui kia chưa thỏa tử thần đã lôi xa (Pháp cú 48)
Một buổi sáng ở thiên đường, vua trời Đế Thích đi vào Lạc viên ở cung trời 33 cùng với 1000 tiên nữ hầu hạ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan