TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần Danu - mẹ của các vị thần

Trong thần thoại Ireland, Danu (hay Dan, Anu, Anann, Ana) là nữ thần lớn tuổi nhất. Nữ thần này chính là tổ tiên của bộ lạc thần thánh Tuatha de Danna ( mà dịch ra là "Những đứa con của Danu").

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan