TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Shiva phá hủy ba thành trì của Asura (A Tu La)

Câu chuyện bắt đầu khi Tarakasura sử dụng sức mạnh cảu mình trinh phục thế giới thần linh nhưng bất thành, hắn bị chiến thần Kartikeya giết chết Tarakasura mới 7 tuổi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan