TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương 12: Chuyện kể của nàng Zobeide

Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ - Nàng nói - Chuyện tôi kể hầu Người sau đây là một trong các chuyện kỳ lạ nhất chưa ai từng nghe nói. Hai con chó mực cái và tôi vốn là ba chị em cùng một cha mẹ sinh ra. Tôi sẽ kể Người nghe vì cơn cớ gì mà họ lại hoá thành chó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan