TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ganymede - chàng hoàng tử đẹp nhất thế gian làm siêu lòng Zeus

Trong thần thoại Hy Lạp, Ganymede (thần thoại La Mã là Catamitus) là hoàng tử của thành Troia. Hómēros miêu tả Ganymede là cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục. Cậu là con trai của Tros, vua của thành Troia. Anh em của cậu là Ilus và Assaracus

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan