TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cáo và dê con

Ngày xưa có một chú dê con đang nhú sừng nghĩ rằng mình đã lớn và có thể tự lo cho mình được. Thế nên vào một buổi chiều, khi đàn dê từ đồng cỏ bắt đầu quay về chuồng thì dê mẹ gọi, nhưng dê con chẳng thèm nghe và cứ kiếm cỏ non gặm tiếp

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan