TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tôi muốn húc

Đó là một chú Dê con với một đôi sừng bé tẹo tèo teo nhưng lại hay cà khịa. Chú chẳng biết làm gì nên cứ hay di cà khịa với mọi người.

Dê con nhanh trí

Trong ngôi nhà kia có Dê mẹ và một chú Dê con. Một hôm, trước khi ra đồng cỏ, Dê mẹ dặn Dê con:

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan