TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Dê con nhanh trí

Trong ngôi nhà kia có Dê mẹ và một chú Dê con. Một hôm, trước khi ra đồng cỏ, Dê mẹ dặn Dê con:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan