TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thành Troie thất thủ

Cuộc Chiến tranh Troie kéo dài đã mười năm. Từ khi Ulysse xuất hiện như một vị tướng tài giỏi nhất trong Hội đồng Tướng lĩnh thì cuộc chiến tranh dưới sự chỉ huy của chàng được tiến hành theo một hướng khác.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan