TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đoạt bầy ngựa cái của Diomède

Hết ở đảo Crète bắt bò, Héraclès lại sang xứ Thrace bắt đàn ngựa của Diomède. Vua Diomède vốn là con của thần Chiến tranh-Arès, có một đàn ngựa cái rất đẹp, những con ngựa to lớn, đẫy đà khác thường.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan