TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự ẩn dụ về thời mạt Pháp trong trống trận A Năng Kha

Bằng việc dùng hình ảnh của chiếc trống trận A Năng Kha trong lịch sử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã cảnh báo chúng đệ tử về tình trạng trong tương lai của giáo lý Như Lai mà Ngài đã giảng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan