Got error 28 from storage engine
1 : SELECT A.*, C.name as c_name, C.id_cate, C.title_seo as c_title_seo FROM vn_articles AS A, vn_categories AS C WHERE C.id = A.cate_id AND A.id in(252,281,777,809,897,910,9528,1043,2,1216,1906,1993,2030,2054,758,2821,2950,621,3413)  GROUP BY A.id ORDER BY A.ordering ASC
Got error 28 from storage engine
1 : 
Truyện hay về hai anh em

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

19 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan