TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mưu con thỏ

Ngày ấy trên rừng không có miếng gì ăn, một chú thỏ mò xuống một ruộng khoai bới trộm. Ngờ đâu chủ ruộng đã nấp sẵn ở túp lều bên cạnh, ập đến tóm ngay lấy thỏ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan