TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tuổi thọ

Thượng đế sinh ra muôn loài và ngài cũng muốn ban tuổi thọ cho chúng. Con lừa bước tới hỏi:
- Xin tâu thượng đế, con sống bao nhiêu năm?
Thượng đế trả lời:
- Ba chục năm, thế ngươi đã hài lòng chưa?
Lừa than van:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan