TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thầy pháp sợ ma

Ở xóm Đông, có một ông lão thầy pháp lừng danh. Một hôm nọ, lúc ăn cơm, vợ của lão bèn hỏi ướm thử:
- Mình sợ ma quỷ không? Ma quỷ có thật hay không?

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan