TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trò và thầy

Ông Jan muốn cho con theo học nghề. Ông tới nhà thờ cầu khẩn. Người trông coi việc tế lễ của nhà thờ đứng sau bàn thờ, nghe tiếng cầu khẩn, ông ta liền nói nho nhỏ:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan