TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiên nước Fossegrim

Fossegrim là một loài tiên nước, thường sống ở sông hồ, thác nước. Chúng thường bị lẫn lộn với Nyk vì cùng sở hữu biệt tài chơi vĩ cầm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan