TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Phật mẫu Man Nương - truyền thuyết tứ pháp chùa Dâu

Phật mẫu Man Nương là một truyền thuyết có từ thời phật giáo mới truyền sang Việt Nam, thể hiện sự tiếp xúc giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt xưa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan