TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Imhotep (Imuthes) - Thần Y và kiến trúc

Mọi người đều không thể tránh khỏi cái chết. Các thần cũng có không thể tránh khỏi; Set đã chứng tỏ điều này khi giết em trai Usir của mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan