TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thọ trì ba giới

Tương truyền vào thời Đức Phật còn tại thế, nơi thành Xá Vệ có một thanh niên, con một gia đình trưởng giả lương thiện, thường nghe Phật thuyết pháp, phát tâm quy y Tam Bảo và xin xuất gia học đạo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan