TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Câu chuyện bí mật của cáo

Thời xa xưa, cáo là loài vật danh ma giả rối, con người thường bị loài cáo phỉnh lừa nên gặp không biết bao nhiêu rắc rối vì chúng.

Ác giả - ác báo

Anh thợ câu nọ có tánh tàn ác, thường bỏ thuốc độc xuống các khe suối để cá chết nổi lên.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan