TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tiêu Diện Đại Sĩ

Tiêu Diện Đại Sĩ hay còn gọi là ông Tiêu, ông Ác, là một trong hai vị hộ pháp của Phật Giáo.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan