TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lakapati và Mapulon

Lakapati là vị thần tốt lành của sự phồn thịnh. Là một vị thần lưỡng tính, mang trên mình cả cơ quan sinh dục nam và nữ, biểu tượng cho sự cân bằng của vạn vật.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan