TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Họa sĩ Touo-Lan-Ka

Ở tận miền Nam Trung Quốc, nơi sinh sống của một dân tộc được gọi là người Thái, có một họa sĩ tên Touo-lan-ka. Ông sống trong một căn nhà rách che bằng phên tre, bên một dòng sông trong vắt ở bìa làng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan