TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần mẹ Dione

Đền thờ Dodona ở Epirus Tây Bắc Hy Lạp, là một đền thờ dành cho một nữ thần mẹ Dione chứ không phải Rhea hoặc Gaia. Dione ở đây được coi là vợ của thần Zeus chứ không phải là Hera.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan