TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần lùn giữ vườn Gnome

Thần lùn giữ vườn hay thần lùn gác vườn là những bức tượng thần lùn được sử dụng nhằm mục đích trang trí trong sân vườn và bãi cỏ ở các nước phương Tây. Đây là những tượng thần lùn với tên gọi là Gnome.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan