TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Khnum

Thần Khnum là chồng của Nit. Họ sống cùng nhau ở thành phố Ta-senet. Đôi khi thôi, vì Nit chỉ là một trong số các vợ của Khnum.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan