TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần cá

Ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có anh thanh niên tên Hachibe. Hachibe thường đặt đó ở một khúc sông để bắt cá hồi nên người làng gọi anh là "Hachibe đặt đó".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan